четвъртък, 20 декември 2012 г.

Съдът на ЕС се произнесе относно агресивните търговски практики


§ Забранени са агресивните практики, с които търговци създават невярно впечатление у потребителя, че вече е спечелил награда, след като извършването на действие във връзка с предявяване на претенция за наградата, независимо дали става въпрос за искане на сведения относно естеството на тази награда или за получаването на същата, е повод за заплащане на пари от потребителя.


Без значение е, че наложеният на потребителя разход, като стойността на пощенска марка, е незначителен спрямо стойността на наградата, или че той не осигурява никаква печалба на търговеца.


Няма значение и това, че действията във връзка с предявяване на претенция за награда могат да се осъществят по няколко предложени от търговеца на потребителя начини, поне един от които е безплатен, при положение че един или няколко от предложените начини предполагат потребителят да понесе някакъв разход, за да се осведоми относно наградата или относно условията за получаване на същата.


Забраната за допълнителни разходи се отнася до претендирането на наградата, а не до случаите, в които те са следствие от нейния характер, който е предварително описан от търговеца и обвързващ за потребителя. Националните юрисдикции трябва да преценят дадената на потребителите информация като вземат предвид яснотата и разбираемостта на тази информация за потребителите, към които е насочена търговската практика.Няма коментари: