четвъртък, 25 декември 2008 г.

ЗA TОЗИ БЛОГОт няколко години насам, значителна част от моето ежедневие, е свързана с правото на ЕС, с различни въпроси на европейската интеграция и нейната правна уредба. Когато човек се занимава с право, с нормативни актове, анализи, договори, проекти, когато чете, редактира, превежда или пише като част от професионалните си ангажименти, да използва свободното си време, за да седне отново да пише, едва ли е най-естественото явление.

От известно време обаче си бях поставил за цел да стартирам този блог за европейската интеграция и право на ЕС и да се опитам да дам моя скромен принос, за да има повече информация, повече дебат, повече познание за ЕС и правилата, по които Съюзът функционира на български, в България. Защото съм убеден, че за съжаление познанието за европейския проект, което имаме у нас, е доста по-скромно от претенциите ни по въпроса. В това число и в тези професионални среди, които са пряко ангажирани с участието на България в интеграционната система.

Защото смятам също, че една от големите нужди и на европейската интеграция, и на нашата страна в частност, като нов и не напълно подогвен член на Общността, е привличането на повече внимание към европейските въпроси сред широкия кръг граждани, превърщането на европейската тематика в разбираема част от публичните комуникации, от това, което протича като инфорамция в обществото всеки ден.

Защото ми се струва освен това, че независимо от модния привкус на темата, независимо от това, че днес е доста „вървежно” да се предлагат курсове, специализации, обучения, издания по право на ЕС, предлагането у нас, с малки изключения не е на ниво. И е повече от необходимо да се постави акцент върху наистина стойностните неща, които излизат.

В този контекст, ще се опитам също да представя тук интересни моменти от практиката на Съда на Европейските общности, на която според мен в България все още не се отделя необходимото внимание. Защото, колкото и силно да звучи, правото на ЕС е преди всичко в решенията на СЕО, защото без СЕО Европейският съюз нямаше да е това, което е днес.

И накрая, стартирам този блог и защото съм убеден, че в България все още трябва да се направи много, за да има нашата страна своя школа по право на ЕС. Без претенции да бъдат авторитет, ще споделям анализи и гледни точки, който съм изготвил било във връзка с моята работа, било по друг повод. Мисля, че трябва да използваме възможностите, които ни предоставят новите форми на комуникации, за да напреднем бързо в европейската тематика, да обменяме виждания, да водим дебат, да споделяме знания.

Всичко това според мен е крайно необходимо, за да бъде България реален участник в европейския процес, за да има както подготовена администрация, така и компетента съдебна система, бизнес кадри и либерални професии на нивото на своите европейски партньори. Всичко това няма как да стане без достатъчно информация, без качествено обучение, без сериозни анализи в материята на европейската интеграция и особено в материята на правото на ЕС. И тези, които познават в една или друга степен развитието на европейския проект, знаят добре, че ключът към неговия успех е именно в създаването на специфична правна система и форми на регулиране на европейско ниво.
Снимка: Аудиовизуална служба на Европейската комисия