вторник, 30 декември 2008 г.

Правото на ЕС ограничава и възможностите за злоупотреби със средства от националния бюджет

"Медиапул":

Работата на комисиите по избор на изпълнител за строителството
на Лот-2 и Лот-3 от магистрала "Тракия" е прекратено след изричното настояване
от Брюксел, стана ясно във вторник, когато бе и последният срок за обявяване на
класирането за изпълнител. От Националната агенция "Пътна инфраструктура" (НАПИ)
временно спират работата на комисиите по избора заради писмо от Главна дирекция
"Вътрешен пазар и услуги". В писмото са поставени въпроси, на които НАПИ трябва
да отговори, преди процедурата да продължи.


Според писмото има “индикации за възможни нарушения на
правото на Общността в процедурите по възлагане на поръчките”. “Предвид високата
разчетна стойност на проектите, както и с цел да се избегнат усложнения, дължащи
се на възможни нарушения в бъдещата процедура, службите на ЕК се обръщат към
агенцията с искане да не се подписват договори по процедурите и да не се
предприемат каквито и да било други действия, свързани с процедурите, които биха
поставили Комисията пред свършен факт”, се казва в писмото.

Ето един конкретен пример затова как България търпи промяна под въздействието на ЕС, макар бавно, трудно и болезнено. Вероятно смутителният начин, по който протичаше процедурата по избор на изпълнители за оставащите части от строителството на автомагистрала "Тракия”, щеше да завърши с възлагането на работите на някоя от изпитаните в родни схеми български фирми. Те си знаят и как да играят, и как да печелят, и на кого да дават...само че в родна среда.

Свързването на страната ни с интеграционната система налага да спазваме европейските правила на обществени поръчки не само, когато решаваме възлагането на проекти, финансирани от ЕС, но също и когато разходваме пари от републиканския бюджет. Защото няма как да има общ пазар, свободно движение на икономически оператори и предлагане на услуги, ако бизнесът не се подчинява на някои основни общи стандарти както в режима на конкуренция, така и в осъществяването на обществени поръчки.

Така, вероятно изненадващо за редица сановници от ведомствата, ангажирани с казуса, се оказа, че няма как да се кара по старому със строителството на магистралата, дори сметката да се плаща само от българските данъкоплатци, а не от общия европейски бюджет.четвъртък, 25 декември 2008 г.

ЗA TОЗИ БЛОГОт няколко години насам, значителна част от моето ежедневие, е свързана с правото на ЕС, с различни въпроси на европейската интеграция и нейната правна уредба. Когато човек се занимава с право, с нормативни актове, анализи, договори, проекти, когато чете, редактира, превежда или пише като част от професионалните си ангажименти, да използва свободното си време, за да седне отново да пише, едва ли е най-естественото явление.

От известно време обаче си бях поставил за цел да стартирам този блог за европейската интеграция и право на ЕС и да се опитам да дам моя скромен принос, за да има повече информация, повече дебат, повече познание за ЕС и правилата, по които Съюзът функционира на български, в България. Защото съм убеден, че за съжаление познанието за европейския проект, което имаме у нас, е доста по-скромно от претенциите ни по въпроса. В това число и в тези професионални среди, които са пряко ангажирани с участието на България в интеграционната система.

Защото смятам също, че една от големите нужди и на европейската интеграция, и на нашата страна в частност, като нов и не напълно подогвен член на Общността, е привличането на повече внимание към европейските въпроси сред широкия кръг граждани, превърщането на европейската тематика в разбираема част от публичните комуникации, от това, което протича като инфорамция в обществото всеки ден.

Защото ми се струва освен това, че независимо от модния привкус на темата, независимо от това, че днес е доста „вървежно” да се предлагат курсове, специализации, обучения, издания по право на ЕС, предлагането у нас, с малки изключения не е на ниво. И е повече от необходимо да се постави акцент върху наистина стойностните неща, които излизат.

В този контекст, ще се опитам също да представя тук интересни моменти от практиката на Съда на Европейските общности, на която според мен в България все още не се отделя необходимото внимание. Защото, колкото и силно да звучи, правото на ЕС е преди всичко в решенията на СЕО, защото без СЕО Европейският съюз нямаше да е това, което е днес.

И накрая, стартирам този блог и защото съм убеден, че в България все още трябва да се направи много, за да има нашата страна своя школа по право на ЕС. Без претенции да бъдат авторитет, ще споделям анализи и гледни точки, който съм изготвил било във връзка с моята работа, било по друг повод. Мисля, че трябва да използваме възможностите, които ни предоставят новите форми на комуникации, за да напреднем бързо в европейската тематика, да обменяме виждания, да водим дебат, да споделяме знания.

Всичко това според мен е крайно необходимо, за да бъде България реален участник в европейския процес, за да има както подготовена администрация, така и компетента съдебна система, бизнес кадри и либерални професии на нивото на своите европейски партньори. Всичко това няма как да стане без достатъчно информация, без качествено обучение, без сериозни анализи в материята на европейската интеграция и особено в материята на правото на ЕС. И тези, които познават в една или друга степен развитието на европейския проект, знаят добре, че ключът към неговия успех е именно в създаването на специфична правна система и форми на регулиране на европейско ниво.
Снимка: Аудиовизуална служба на Европейската комисия