вторник, 23 октомври 2012 г.

Обезщетение при отказан достъп на борда на самолет


§ Отказ на достъп на борда на самолет не може да бъде обоснован с аргументи, които не са свързани с действие, поведение или определено състояние на пътника, а се дължат на изключителната вина на превозвача. В този случаи авиокомпанията дължи обезщетение в размер, който е уреден в Регламент № 261/2004.