сряда, 28 ноември 2012 г.


Активна легитимация на Европейската комисия по дела за вреди, причинени на ЕС от карталено споразумение.


§ Всяко лице има правото да иска поправяне на вредите, причинени от договори или поведение, които нарушават или ограничават конкуренцията. Без значение е, дали ищец е Съюзът или частно лице, доколкото в тези случай ЕС действа в качеството си на юридическо лице, претърпяло вреди от деликт и на общо основание е равнопоставена страна в процеса;

Преценката на Комисията дали една практика нарушава конкуренцията е обвързваща за националния съдия. Този факт не е пречка самата Комисия да представлява Съюза в спор пред националния съд относно обезщетяването на вреди, причинени на ЕС от картелните практики.

Няма коментари: