четвъртък, 5 юли 2012 г.

Съдът на ЕС прецизира условията за отказ за приспадане на ДДС при данъчни нарушения

§ Правото на ЕС не допуска национална правна уредба, която изключва приспадането на данъчен кредит. Отказ за приспадане е допустим единствено при установяване, че данъчнозадълженото лице е знаело или е следвало да знае, че въпросната сделка е част от схема за извършване на данъчно нарушение.Няма коментари: